POŽÁRNÍ OCHRANA

Agentura HESTIA - Milan Zetek již od roku 1990 zabezpečuje pro své zákazníky všechny povinnosti na úseku požární ochrany, jež právnickým a podnikajícím fyzickým osobám ukládá zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v posledním platném znění. Více o firmě..

Nabízíme mimo jiné tyto činnosti v oblasti požární ochrany:

  • Zpracování dokumentace požární ochrany
  • Požárně preventivní prohlídky objektů
  • Kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
  • Školení o požární ochraně
  • Prodej a montáž hlásičů požáru
  • Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a další požárně bezpečnostních zařízení
  • Odborné poradenství a konzultace v oblasti požární ochrany
  • Další činnosti v oblasti požární ochrany

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA