Dokumentace požární ochrany

Dle §15, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (Dále jen Zákon o PO) je každá právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna zpracovávat níže uvedenou dokumentaci požární ochrany, která je blíže specifikována prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Její rozsah závisí na rozsahu provozovaných činností a na charakteru pracoviště, kde jsou tyto činnosti provozovány.

Mezi dokumentaci požární ochrany patří:

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA