Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím

Činnosti, které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonává, se dělí na činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (všechny běžné činnosti), činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (činnosti, které svým charakterem odpovídají §4 odst. 2 Zákona o PO) a činnosti s vysokým požárním nebezpečím (činnosti, které svým charakterem odpovídají §4 odst. 3 Zákona o PO).

Dokumentace o začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí obsahuje druh provozované činnosti, místo vykonávání této činnosti, přiřazení charakteristik podle §4 Zákona o PO a prohlášení právnické nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.

Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinny tuto dokumentaci vést.

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA