Hasicí přístroje

Hasicí přístroje slouží k prvotnímu zásahu pro včasné uhašení vznikajícího požáru. Mezi výhody patří např. snadná dostupnost, možnost umístit hasicí přístroj prakticky na kterémkoli požárem ohroženém místě, velice jednoduchá manipulace a vysoký účinek při včasném použití.

Naše agentura Vám ráda navrhne, dodá a nainstaluje vhodný typ hasicího přístroje do Vašeho objektu a prostřednictvím našich pracovníků bude provádět pravidelné roční kontroly, včetně zajištění případných oprav a periodických zkoušek.

=> Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob vzhledem k hasicím přístrojům
=> Rozdělení hořlavých látek podle tříd požárů
=> Rozdělení hasicích přístrojů podle použitého hasiva
=> Kontroly hasicích přístrojů

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA