Rozdělení hasicích přístrojů podle použitého hasiva

Hasicí přístroje se dělí (dle ČSN EN 3-7) podle použitého hasiva na tyto skupiny:

 • Vodní hasicí přístroje s přísadou (hasicí přístroje vodní a pěnové) - Vodní hasicí přístroje jsou vhodné k hašení třídy požáru A, pěnové k hašení třídy požáru A a B. Dále jsou ještě vodní hasicí přístroje se speciální přísadou, díky které je možné těmito přístroji hasit požáry třídy F. Vodní hasicí přístroje se nesmějí použít k hašení požárů zařízení pod elektrickým proudem - voda je elektricky vodivá, hrozí vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
  Využití: Papír, dřevo a jiné pevné látky.
  Nesmí být použity: Požáry zařízení pod elektrickým proudem, požáry lehkých alkalických kovů.
 • Práškové hasicí přístroje - Jsou vhodné k hašení požárů tříd A, B, C, se speciálním práškem také třídy D. Je možné s nimi hasit také zařízení pod elektrickým proudem. Jemný prášek však není příliš vhodný k hašení jemné mechaniky a elektroniky, protože dochází k zanesení zařízení v širokém okolí požáru a tím znehodnocení i částí požárem nezasažených.
  Využití: Obytné budovy, sklady, v zemědělství, strojní dílny, stavebnictví, garáže, školy, ...
  Nesmí být použity: Požáry lehkých alkalických kovů.
 • Sněhové hasicí přístroje (přístroje, jejichž hasivem je oxid uhličitý - CO2) - Tyto hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požárů třídy B a C a také k hašení zařízení pod elektrickým proudem. V tomto případě je však nevýhodou, že teplota oxidu uhličitého při výtoku z hasicího přístroje klesá až k minus 80°C, což zpravidla jemnou elektroniku poškodí.
  Využití: Požáry elektrických zařízení, archívů, muzeí, apod.
  Nesmí být použity: Požáry lehkých alkalických kovů a hořlavých prachů.
  Vzhledem k poklesu teploty sněhu až k -80°C hrozí při styku s kůží nebezpečí omrzlin!
 • Halonové hasicí přístroje - Jsou vhodné k hašení požárů třídy B a C, dále k hašení jemné mechaniky a elektroniky (počítače, apod.). Vzhledem k nepříznivým dopadům na životní prostředí se tyto hasicí přístroje již nevyrábějí, částečně je nahrazují hasicí přístroje s čistým hasivem.
  Využití: Požáry v místech, kde je vyžadováno nulové znečištění a poničení předmětů hasicím přístrojem - archívy, servery, jemná mechanika a elektronika, bankovnictví, muzea, galerie, továrny na výrobu elektroniky, laboratoře, atd.
 • Hasicí přístroje s čistým hasivem - Jsou vhodné k hašení všech typů požárů jako halonové hasicí přístroje, které postupně nahrazují.
  Využití: Stejné jako u halonových hasicích přístrojů.

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA