Třídy požárů

Hořlavé látky se dělí do pěti tříd požáru. Třídy požárů jsou:

  • Třída požáru A - Požáry pevných látek, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím (např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, atd.)
  • Třída požáru B - Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu (např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk, atd.)
  • Třída požáru C - Požáry plynů (např. propan, metan, vodík, zemní plyn, svítiplyn, atd.)
  • Třída požáru D - Požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík, hliník, draslík, sodík, lithium, atd.)
  • Třída požáru F - Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky)

Dříve existovala také třída požáru E, která určovala vhodnost k hašení zařízení, která jsou pod elektrickým napětím. Tato třída byla zrušena, jelikož elektrický proud sám o sobě není hořlavou látkou. Dnes se vhodnost (popřípadě nevhodnost) hasicího přístroje k hašení požárů zařízení pod elektrickým napětím označuje velkým nápisem v prostřední části typového štítku na každém hasicím přístroji.

Na základě tohoto rozdělení se následně zkoušejí a certifikují hasicí přístroje podle hasicí schopnosti (např. 13A, 70B, aj.). Hasicí schopnost přístroje je uvedena v horní části typového štítku hasicího přístroje a udává, jak velký požár je hasicí přístroj schopen uhasit. Čím je číslo u dané hasicí schopnosti vyšší, tím větší požár je přístroj schopen uhasit. Je třeba si však uvědomit, že hasicí přístroj má největší účinost v počátečních fázích požáru. Plně rozvinutý požár již zpravidla hasicícm přístrojem neuhasíte.

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA