Krátce o nás

Agentura Milan Zetek - HESTIA vznikla krátce po revoluci osamostatněním majitele firmy, který se požární bezpečností profesionálně zabývá již od r. 1974. Díky této zkušenosti se tak agentura Hestia mohla stát jednou z prvních firem na našem trhu, zajišťující komplexní zabezpečení požární ochrany v objektech právnických a podnikajících fyzických osob. Od roku 1992 se již plně věnuje soukromé činnosti v této oblasti.

Za dobu působení naší firmy na trhu jsme získali řadu zkušeností a dovedností v tomto oboru a tak svým zákazníkům můžeme nabídnout širokou škálu služeb profesionální kvality.

Hlavní náplní naší činnosti jsou požárně preventivní prohlídky objektů, prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů a hydrantových systémů, prodej a montáž autonomních hlásičů požáru, zpracování a vedení dokumentace požární ochrany, školení o požární ochraně, poradenství a konzultace v oblasti požární ochrany. Nabízíme však také ostatní činnosti v tomto oboru, např. montáž hasicích přístrojů a hydrantových systémů zakoupených u nás, zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro novostavbu/přestavbu a zajištění všech opatření z této dokumentace vyplývajících, apod. Zároveň svým zákazníkům nabízíme servisní činnost v případě jakékoli závady na požárním zabezpečení - odstranění těchto závad zajišťujeme už do 24 hodin.

Námi nabízené služby zajišťujeme vždy v souladu se všemi platnými právními a normativními předpisy, které se týkají požární ochrany. V případě dlouhodobější spolupráce svým zákazníkům automaticky sledujeme a včas připomínáme blížící se termíny školení a revizí protipožárního zabezpečení objektů, takže nemůže v tomto ohledu dojít k prodlení a tím k případným potížím se státními orgány. Mohou tak tyto starosti nechat stranou a zabývat se důležitějšími činnostmi ve svém oboru.

Samozřejmostí pro nás je také vstřícný přístup k zákazníkovi a férové jednání. Vždy se snažíme se zákazníkem domluvit na pro něj nejvhodnějším a nejvýhodnějším termínu provedení našich služeb. O dobré zkušenosti s námi jistě svědčí také spokojenost zákazníků, kteří nám jsou věrni již od samých počátků.

Věříme, že z výčtu námi nabízených služeb si vyberete i vy a s důvěrou se na nás obrátíte.

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA