Nabídka našich služeb

Ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je každá právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna plnit vymezené úkoly v oblasti zabezpečování požární ochrany. Obecně se jedná o velmi širokou škálu povinností, jejich rozsah se ovšem mění s typem provozovaných činností. Naše agentura nabízí svým zákazníkům profesionální řešení těchto povinností v podobě níže uvedených služeb. Samozřejmostí pro nás je převzetí sledování termínů všech revizí a kontrol v tomto oboru a zákazníkovi je vždy připomínáme s dostatečným předstihem.

Naše nabídka obsahuje tyto služby:

 • Zpracování dokumentace požární ochrany
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
 • Montáž a kontroly hydrantových systémů
 • Montáž a kontroly hasicích přístrojů
 • Prodej a montáž autonomních hlásičů požáru
 • Provádění požárně preventivních prohlídek objektů
 • Školení zaměstnanců o požární ochraně
 • Výkon funkce odborně způsobilé osoby
 • Prodej technických prostředků požární ochrany
 • Prodej výstražných tabulek a značek
 • Odborné poradenství v oboru požární ochrany.

Všechny výše jmenované činnosti provádí naši odborně proškolení technici s odpovídajícími osvědčeními a potřebnou praxí. Za kvalitu a profesionalitu námi provedených prací ručíme.

© 2013 Milan ZETEK - HESTIA